ROTARY NEMZETKÖZI DIÁKCSERE PROGRAM

E-MAIL: rcsatoraljaujhely@gmail.com
mami610505@gmail.com

RI-klubszám: 31003

 

ROTARY NEMZETKÖZI DIÁKCSERE PROGRAM CÉLJA

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja, hogy a világ különböző országaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját.
A kiválasztott és gondosan felkészített 15-17 éves, középiskolai tanulmányaikat még be nem fejezett fiatalok utazhatnak a Rotary Nemzetközi Diákcserében résztvevő országokba egy tanévre, illetve kisebb számban 3 hónapra. Kiemelkedő tanulmányi eredményű, átlagosnál jóval érdeklődőbb, idegen nyelvet már jól beszélő, más országok kultúráját elfogadni és megtanulni akaró diákok kaphatnak lehetőséget, hogy cserediákként, országuk "nagyköveteként" képviseljék hazájukat távoli, sokszor teljesen ismeretlen országokban.
Azok, akik kiérdemlik ezt az óriási lehetőséget, hozzájárulnak a népek közötti megértés fokozásához, amiből kiutazó és a fogadó közösség egyaránt profitál.

A világ legnagyobb, kormányokhoz nem kötődő civil szervezete, a mindenütt közmegbecsülésnek örvendő Rotary International felügyeli a programot és segít az esetleges problémák megoldásában.

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program nem nyelviskola, nem is utazási iroda. Mivel a program célja nem az egyéni előremenetel elősegítése, hanem eltérő, ismeretlen országok megismerése, ezért a célországot minden esetben a helyi Rotary Nemzetközi Diákcsere Iroda határozza meg.


További részletes információ a Rotary Nemzetközi Diákcsere Programról >>

Az előző években Rotary Clubunknál tartózkodó külföldi cserediákok >>
Rotary Clubunk közreműködésével külföldön tanult cserediákjaink >>