MI A ROTARY?

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés, a jószándék és a béke. Ezeket az ideálokat ápolják a Rotary Klubokban a rotaryisták baráti összejöveteleiken.
A ROTARY a világ első szolgálatot vállaló klubja. Tagjainak száma ma már meghaladja az 1,2 millió főt. Ezek a tagok 155 ország mintegy 28.000 rotary klubjában tevékenykednek.

A ROTARY egyben a Rotary Alapítvány, mely évről évre több mint 100 millió dollár összeggel támogat nemzetközi ösztöndíjakat, kulturális cseréket, kisebb vagy nagyobb közösségeket segítő humanitárius projekteket.
A ROTARY a közösséget szolgálja! Célja: a szolgálat eszméjének mint a jó ügy alapjának bátorítása,támogatása.

Alapítók, akiknek köszönthetjük, hogy találkozunk:

1905. február 23-án Chicagóban Paul Harris ügyvéd, Sylvester Schuele szénkereskedő, Hiram Shorey konfekcióárus és Gus Loehr bányamérnök megalapítják a Rotary mozgalmat.


A ROTARY MOZGALOM

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai - és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jószándék. Ezeket az ideálokat ápoljak a rotaristák heti baráti összejöveteleiken, és ezek szerint az ideálok szerint élnek.


A négy kérdés próbája:

A magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának az emberek közötti kapcsolatokban bevált mércéje a következő négy kérdés próbája:

  1. Igaz-e?

  2. Tisztességes-e minden érintett számára?

  3. Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot?

  4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?


Célunk a segítőkészség a mindennapi életben ("Service Above Self"):

  • a barátság ápolásával hasznosnak kell lennünk mások számára,

  • a magán- és hivatali életben magas etikai alapelveket várunk el mindenkitől,

  • valamennyi rotarista felelősségteljesen jár el a magán-, a hivatalos- és köztevékenységben egyaránt,

  • jó szándékkal szolgáljuk és ápoljuk a népek közötti megértést és békét.

 

ROTARY ALAPÍTVÁNY
(A megalapítás éve: 1917)

A Rotary Alapítvány Indulása

Sok nagy horderejű projekt igen kis magból nő ki. A Rotary Alapítvány a szerény kezdetnek e fajtájával indult meg.

1919-ben az RI Elnöke, Arch Klumph az atlantai kongresszuson azt mondta a képviselőknek, hogy "a legnyilvánvalóbb eljárásnak az látszik, ha adományokat fogadunk el abból a célból, hogy valami jót tegyünk a világon". A válasz udvarias és ígéretes volt, de a pénzalapot csak lassan lehetett feltölteni. Később a "Rotary Adományozási Pénzalap", ahogy azt először hívták, elsőként a Rotay Club of Kansas City, Missouri, USA klubtól kapott 26,50 US dollárt, ami a Kansas City kongresszus számlájára érkezett be az 1918. évi éves összejövetelt követően. További kisebb összegek kerültek évente befizetésre, de hat év múltán arról számoltak be, hogy az "Adományozási Pénzalap" csupán 700 US dollár összeggel rendelkezik. Egy évtizeddel később, 1928-ban a minneapolisi kongresszuson formálisan megalapították a Rotary Alapítvány szervezetét. A következő négy évben az Alapítvány pénzalapja 50. 000 US dollár összegre nőtt. 1937-ben 2 millió US dollár összeget tűztek ki a Rotary Alapítvány számára, ez a terv azonban csak kis mértékben sikerült, és a Rotary Alapítvány magára is maradt a II. világháború kitörését követően.

1947-ben, Paul Harris halálakor a Rotary Alapítvány számára új korszak nyílt meg, amikor emléktárgyak kezdtek beözönleni a Rotary megalapítója emlékének tiszteletére. Ettől az időponttól kezdve a Rotary Alapítvány teljesíteni tudta kimagasló célját, hogy "elősegítse a megértést és baráti kapcsolatokat a különböző országok népei között". 1954-ben az Alapítvány első alkalommal kapott félmillió dolláros hozzájárulást egyetlen év alatt, és 1965-ben egymillió dollár került a számlájára.
Fantasztikus dolog elképzelni, hogy a szűkös kezdetekhez képest a Rotary Alapítvány manapság több mint 65 millió US dollárt kap minden évben az oktatási és emberbaráti munkákhoz szerte a világon.
 

A Rotary Alapítvány Állandó Tőkealapja

Arch Klumph a Rotary Alapítvány apja volt az, aki azt mondta, hogy "az Alapítványra nem úgy kell tekintenünk, mint ami a mához vagy a holnaphoz tartozik, hanem úgy kell rá gondolnunk, mint az eljövendő évek és generációk létalapjára". Ezért tekintünk az Alapítvány tőkealapjára mint legfontosabb eszközre, amivel biztosítani lehet a Rotary oktatási és emberbaráti programjainak jövőjét. Az ebbe az alapba történt befizetések, amit korábban a Világ Megértésének és a Béke Alapítványának hívtunk, a jövő érdekében kerülnek befektetésre.

Csak a befektetések hozadéka kerül felhasználásra az Alapítvány programjainak támogatására. Végül is a tőkealapnak az a célja, hogy hozzájáruljon az Alapítvány támogatásának állandó és biztos kiegészítéséhez, hogy mindig szavatolni tudja a programmal kapcsolatos tevékenységek minimális szükséges szintjét, és meg tudja teremteni az új és bővített programok megvalósításának lehetőségét a jövőben.
Az Alapítvány különleges elismerésben részesít bárkit, aki tekintélyes adományt hagyományoz ingatlan vagyonából az állandó tőkealap javára, vagy legkevesebb 1.000 US dollár készpénzt adományoz. Az ilyen adományozót a Rotary Alapítvány benefactor néven jegyzi. 1998-ban több mint 36. 000 benefactor létezett szerte a világon.
 

Országképviseleti Ösztöndíjak

A Rotary Alapítvány Országképviseleti Ösztöndíj programja a világ legnagyobb magánerőből alapított nemzetközi ösztöndíj-programja. 1947-ben 11 országból 18 "Rotary öregdiák" került kiválasztásra, hogy a jó szándék követeiként szolgáljanak, mialatt egy másik országban folytatják tanulmányaikat egy oktatási éven keresztül. Ettől az időponttól kezdve hozzávetőlegesen 335 millió US dollárt költöttünk el mintegy 30. 000 ösztöndíjra, több mint 125 ország képviselőire, akik 105 országban tanultak a világ miden táján.

Az ösztöndíj-program célja elősegíteni a nemzetközi megértést és baráti kapcsolatokat a különböző országok népei között. Az ösztöndíjasoktól elvárják, hogy a jóakarat átlagon felüli követei legyenek a fogadó ország népe számára azáltal, hogy megjelennek mind kötetlenül, mind formálisan Rotary- és nem Rotary-csoportok előtt. Minden ösztöndíjas mellé a vendéglátó klub rotariánus tanácsadót jelöl ki, hogy ezáltal biztosítva legyen a Rotary részvétele és az illető beilleszkedése a fogadó ország kultúrájába. 1994-95 óta a Rotary Alapítvány az egy tanéves országköveti ösztöndíjakon túlmenően két új típusú ösztöndíjat is megajánlott. A többéves országköveti ösztöndíjat két vagy három évre ítélik oda külföldi tanulmányokhoz, amelyek különleges fokozatok elérésére irányulnak. A kulturális országköveti ösztöndíj három vagy hat hónapos intenzív nyelvtanulásra és kulturális elmélyülésre biztosít fedezetet egy másik országban.
Azon túlmenően, hogy ez a holnap vezetőinek oktatásába történő befektetés, a Rotary Alapítvány-ösztöndíjak személyes kapcsolatokat hoznak létre országok között és fontos lépést jelentenek a nagyobb megértés és jóakarat irányába a világon.
 

Csoportos Tanulmányi Csere (GSE)

A Rotary Alapítvány legnépszerűbb és legkiemelkedőbb programjainak egyike a csoportos tanulmányi csere. Az első csere Kalifornia és Japán disztriktjei között jött létre 1965-ben. A program azóta mintegy 35.000 üzletember és más szakmák képviselői számára adott oktatási tapasztalatot, akik mintegy 6.500 csoportban végezték szolgálatukat.

A GSE-program Rotary disztrikteket állít párba, hogy küldjenek és fogadjanak tanulmányi csoportokat. 1965 óta a Rotary Alapítvány közel 59 millió US dollárt különített el csoportos tanulmányi csere finanszírozására. A GSE vonzó jellegzetességének egyike az a kedvező esély, hogy a látogatásra érkező csoport tagjai találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt lakhatnak rotariánusokkal és családjukkal a barátság és a vendégszeretet őszinte szellemében. Míg eredetileg a csoportos tanulmányi csere tagjai csak férfiak voltak, az utóbbi években a csoportokban férfiak és nők is vannak.

Azonkívül, hogy a látogatások által meg lehet ismerni más országok farmjait, iskoláit, ipari létesítményeit, különböző szakmák irodáit és kormányszerveket, a GSE-csoportok a jó szándék követeinek szerepét töltik be. Saját hazájukat ismertetik meg a vendéglátó rotariánusokkal és másokkal azokon a településeken, amelyeken látogatást tesznek.
Az utóbbi években főleg egy-egy hivatást képviselő vagy kulturális csoport vett részt a csereprogramban. Számos GSE-csoport emberbatári projekteket segít létrehozni a saját és a másik ország között. A személyes kapcsolatok közül sok a hosszan tartó barátság gyümölcsét hozza meg.
Valójában a csoportos tanulmányi csere a rotariánusok számára a legörömtelibb gyakorlati és elméleti módját adta meg annak, hogy elősegítsék az egymás megértését a világban.
 

Egészség, Éhezés és Emberiességi Segélyek

1978-ban bocsátotta útjára a Rotary a legszélesebb körű emberbaráti szolgáló tevékenységét az Egészség, Éhezés és Emberiesség programmal. A 3-H programot arra tervezték, hogy el lehessen vállalni olyan nagy méretű szolgáló projekteket, amelyek meghaladják az egyes Rotary clubok vagy klubok csoportjainak teljesítőképességét.
1995-ben több mint 185 különböző 3-H projekt került jóváhagyásra és beindításra 58 különböző országban, több mint 45 millió US dollár felhasználásával. Ezeknek a projekteknek az a célja, hogy javítsák az egészséget, csillapítsák az éhséget és fokozzák az emberi, kulturális és társadalmi fejlődést a világ népei között. A végső cél a nemzetközi megértés, jó szándék és béke elősegítése. Az első 3-H projekt hatmillió gyermek gyermekbénulás elleni védőoltása volt a Fülöp-szigeteken. Ez volt a születése annak, amit ma Polio Plus program néven ismerünk.

A 3-H előrehaladásával új programok is felvételre kerültek, amin keresztül segítséget lehet nyújtani a világ fejlődő övezeteiben élő embereknek. Manapság a különböző országokban több mint egymilliárd gyermeknek a gyermekbénulás ellen történő tömeges védőoltása mellett a 3-H támogatja a táplálkozási programokat, a szakmai oktatást, a hatékonyabb öntözést az élelmiszertermelés növelésére, a gyermekbénulás áldozatainak rehabilitálását és más olyan tevékenységet, ami a fejlődő országok nagy számú népességének a javát szolgálja. Minden 3-H programot a rotariánusok önkéntes hozzájárulással támogatnak a Rotary Alapítvány szervezetén keresztül.

Az eljövendő években a 3-H programot igencsak a Rotary legnemesebb tevékenységének lehet tekinteni, ami megmutatja, hogy a rotariánusok miképpen figyelnek másokra, és aggódnak a szükséget szenvedő emberekért mindenütt, ahol csak tehetik.
 

Kapcsolt Segélyek

A Rotary Alapítvány programjai között a Kapcsolt Segélyek Intézménye (Matching Grant) az, amelyik segít a Rotary cluboknak és disztrikteknek a nemzetközi szolgálat projektjeinek levezetésében. 1965 óta több mint 6.200 segélyt ítéltek oda projektekre mintegy 165 országban, összesen több mint 56 millió US dollár értékben. A klubnak vagy disztriktnek legalább olyan magas összeggel kell beszállnia, mint amit a Rotary Alapítvány szervezetétől is elvár. Másképpen fogalmazva, annak a pénzösszegnek legalább a felével kell beszállnia, ami a Rotary Alapítvány hozzájárulását követően végösszegben összejön, a projektnek helyszínt adó országon kívülről érkezett adományokhoz kapcsolódóan.

A segélyeket eddig arra fordították, hogy javítsák a kórházi körülményeket, fejlesszék az iskolai programokat, vízkutakat fúrjanak, segítségül szolgáljanak a fogyatékos vagy olyan személyek számára, akik különleges gyógyászati ellátásra szorulnak, forrásokat biztosítsanak az árvaházaknak, egészségügyi állomásokat hozzanak létre, élelmiszer- és gyógyszerszállítmányokat osszanak el; valamint a nemzetközi közösségszolgálat sok más területére a világ szükséget szenvedő övezeteiben. A projektekre szánt segélyek összege 15.000 US dollár és 50.000 US dollár közötti értékhatáron van, de a legtöbb 5.000 US dollár és 10.000 US dollár összeg között mozog.

A kapcsolt segélyek nem kerülnek jóváhagyásra olyan céllal, hogy abból földet vásároljanak vagy épületet létesítsenek, kivéve a szükségszállásokat a társadalom perifériájára került családok számára. A segélyek ugyancsak nem használhatók fel olyan programokra, amelyek már megvalósulás alatt vannak vagy befejezésre kerültek. Követelmény a rotariánusok személyes részvétele a projektben, és a kedvezményezetteken túl másoknak is látni kell ennek jótékony hasznát.

A Kapcsolt Segélyek programja a Rotary Alapítvány igen lényeges része, és fontos ösztönzést ad a kluboknak arra, hogy a világ más részén vállaljanak hatékonyan érvényesülő projekteket a nemzetközi szolgálat keretében. A projektek minden bizonnyal elősegítik a jóakaratot és megértést, ami egybeesik a Rotary Alapítvány céljaival.
 

Carl P. Miller Felfedező Segélyek

A néhai Carl P. Miller, a Rotary International elnöke 1963-64-ben, mélyen hitt a humanitárius munkában, amit már a gyökéreresztés szintjén végezni lehet. A Kapcsolt Klub és Disztrikt program által, amit elnöki évében indított útjára, a rotariánusokat arra buzdította, hogy az egyes emberek kapcsolatrendszerén keresztül találjanak kedvező jószolgálati lehetőségeket egy másik országban. A klubok és disztriktek párba állítása a világ közösségszolgálatának lényeges elemévé vált.

Carl, a sikeres hírlapkiadó, feleségével, Ruth-tal együtt nagylelkű alapítványt tett a Rotary Alapítvány számára azzal a céllal, hogy el lehessen indítani a Carl P. Miller felfedező segély programot. A Felfedező Segélyekkel élénkíteni szándékozták a klubok és disztriktek bevonását nemzetközi szinten arra, hogy járuljanak hozzá maximum 3.000 US dollárral azokhoz az utazási és ezzel összefüggő költségekhez, amelyek egy nemzetközi szolgálat keretében indítandó projekttel kapcsolatban merülnek fel. A Felfedező Segély program nem magát a projektet finanszírozza, hanem inkább azokat a személyes kapcsolatokat támogatja, amelyek az előkészületi állapotban szükségesek ahhoz, hogy a projektet gyümölcsözővé lehessen tenni.

Csak klubok és disztriktek és klubok vagy disztriktek csoportjai alkalmasak arra, hogy igénybe vehessék ezeket a különleges segélyeket, amelyeket a Rotary Alapítvány ítél oda kétszer egy évben, augusztusban és februárban.
 

Polio Plus

A Polio Plus program a Rotary kitartó igyekezetét jelenti arra vonatkozóan, hogy a 2000. évben a poliomielitiszt Földünk területén kiirtsa.

A program 1985-ben indult azzal a céllal, hogy összegyűjtsenek 120 millió US dollár összeget, hogy a fejlődő világ gyermekeit öt év alatt védetté tegyék a gyermekbénulás ellen. Az 1988-ig tartó Polio Plus pénzgyűjtési kampány kiemelkedően sikerült, 220 millió US dollárt hozott, és 2005-ben a rotariánusok pénzbeni hozzájárulása a polio kiirtásának világméretű erőfeszítéséhez el fogja érni a 425 millió US dollár összeget.

Talán ennél is nagyobb jelentősége van annak a hatalmas hadseregnek, amelyet a Rotary International mozgósított. Az önkéntesek százezrei nyújtanak segítséget helyi szinten a klinikákon, vagy mozgósítják saját településüket az immunizációs munkára vagy más, a polio kiirtását célzó tevékenységekre.

1988-ban a Rotary csatlakozott a Világ Egészségügyi Értekezletéhez, ahol elkötelezte magát arra, hogy 2000-ig a poliot kipusztítja, amit 2005-ben a gyógyászat mérföldköveként fog deklarálni, a Rotary fennállásának 100. évfordulóján.
A Rotary együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), az UNICEF-fel, nemzeti kormányokkal és más, a polio megszüntetésére világszerte alapított egyesületekkel, a világ legkiterjedtebb kormányzati és magán egészségügyi vállalkozásaival.
1998-ban szerte a világon mintegy 120 nemzet részesült a Polio Plus pénzalapokból a polio megelőzésére és megszüntetésére irányuló erőfeszítéseihez, és az immunzációs munkáknak köszönhetően az 1988-at követő évtizedben legalább négymillió gyermek szaladgált és játszott egészségesen, akik a polio áldozataivá is válhattak volna. A Rotary International és partnerei erőfeszítéseinek eredményeképpen több mint egymilliárd gyermek kapott szájon át polio-vakcinát, védelmet a poliomielitisz ellen.
1994-ben a Rotary segítségével lehetett ünnepelni a polio kiűzését Western-Hemisphere területéről. A Nyugati Parton már folyamatban van a polio-mentesség tanúsítása, és az erőket most Afrikára, Közép-Keletre és Dél-Ázsiára összpontosítják. A polio kiirtása csupán 0,50 US dollár értéket jelent egy-egy gyermek védőoltására vetítve.

A kiirtást nehéz lesz elérni (egyetlen másik betegség van csak, a himlő, amit örökre sikerült kiirtani), és költséges is lesz (a nemzetközi közösség becsült költségei közel 2 milliárd US dollár összeget tesznek ki). Ehhez Nemzetközi Immunizációs Napokra van szükség, hogy minden polio-gazda ország öt év alatti gyermekeit immunizálhassuk, hogy folytathassuk világviszonylatban a gyermekek szokásos immunizációját, rendszeresen hírt adjunk minden gyanús esetről, gyorsan reagálhassunk a járványkitörésekre, és létrehozhassuk a laboratóriumi hálózatot.
Nincs még egy másik olyan kormányoktól független szervezet, amelyik bármikor olyan nagyságrendű kötelezettséget vállalt volna, mint a Polio Plus. A Rotaryt a legnagyobb olyan humanitárius szervezetnek lehet tekinteni, amilyet a világ eddig nem látott. Minden rotariánus büszke lehet erre a teljesítményre.
 

Polio Plus Partnerek

1996 óta a Polio Plus partnerek különböző lehetőségeket nyújtottak a klubok és a disztriktek számára ahhoz, hogy az utóbbiak támogathassák azokat a mozgósításra irányuló tevékenységeket, amelyek a Nemzeti Immunizációs Napok megrendezéséhez szükségesek a polio-gazda országokban. A Polio Plus partnerek szállítják a Rotarynak a pólókat, sapkákat, kötényeket és mellényeket az immunizáló önkénteseknek, vagy posztereket, zászlókat és prospektusokat az immunizációs napok nyilvános rendezvényeire. Más Polio Plus partnerek szállítják a vakcinához a hűtőládákat, járműveket és más felszereléseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a védőoltást el lehessen juttatni a világ elrejtett területeire.

A Polio Plus partnerek projektjei támogatják ezenkívül a minősítő laboratóriumokat, amelyek a polio megszüntének igazolásához szükségesek. A Polio Plus projektek alkalmasak a Rotary Alapítvány Kapcsolt Segélyek pénzügyi pályázatra történő benyújtására. A Polio Plus partnerek nélkülözhetetlenek annak a célnak a megvalósításához, hogy megteremtsük a poliomentes világot.
 

Katasztrófaenyhítő Program

Amikor nagy természeti szerencsétlenség sújtja a világ valamely övezetét, nagyon is lehetséges, hogy a Rotary Katasztrófaenyhítő programja órákon belül működésbe lépjen, a szerencsétlenül járt áldozatok szenvedését enyhítendő. AZ RI elnöke azonnal segítségül tud sietni egy 5.000 US dollár értékű szerény Rotary adománnyal azoknak az embereknek, akik a hurrikánok, földrengések, árvizek, tűzvészek és más katasztrófák miatt hajléktalanokká váltak.

A kezdeti adományozást követően a Titkárság a szokásokhoz híven egy segélyfelhívást bocsát ki, amire a válasz pénzbeli adományok, szállítmányok, élelem, ruházat és háztartási cikkek, amiket a Rotary-tagok adnak össze a világ minden tájáról. Ez a folyamat általában hónapokig tart, amikor is a katasztrófasújtotta területen az érintett klubok és disztriktek, további segítséget kapnak. A Rotary Katasztrófaenyhítő Alapot a Rotary Alapítvány kuratóriuma azért hozta létre, hogy rendelkezésre álljanak olyan kisebb források, amelyeket azonnal mozgósítani lehet, amikor a katasztrófa bekövetkezik. A Rotary International elnöke intézkedhet abból a célból, hogy kielégíthesse az azonnali igényeket élelem, takarók, sátrak és elsősegély-szállítmányok formájában a katasztrófa áldozatai számára. Ezt a munkát közösen végzi a szerencsétlenség színhelyén működő disztrikt-kormányzóval.

A Katasztrófaenyhítő Alap működtetése az egyik legfontosabb megnyilvánulása annak, ahogy a Rotary Alapítvány a jó szándékot és a megértést építi szerte a világon.
 

Rotary Béke Programok

A Rotary Alapítvány különleges programját eredetileg "Rotary Béke Fórum"-nak hívták. Annak a központnak vagy oktatási programnak a tervét, amely a jobb megértést és a békét hivatott szolgálni a világon, eredetileg 1982-ben az Új Látóhatár Bizottság és a Világmegértés és Béke Bizottsága vitatta meg. 1984-ben ez a Rotary Alapítvány Új Programok Bizottsága által további feldolgozásra került. A Rotary békeprogram lényege az, hogy a Rotary hasznosítsa a kormányzatoktól mentes, de világméretű forrásait arra, hogy fejlessze az oktatási programokat azokról a témákról, amelyek a világ nemzetei közötti ellentétekhez vezetnek, valamint hogy fejlessze azokat a befolyási lehetőségeket és tevékenységeket, amelyek elősegítik a békét, a fejlődést és a jóakaratot.

A program szemináriumokból, kiadványokból és konferenciákból áll, amelyek alkalmas eszközök az átfogó párbeszéd kezdeményezésére, ami által új eszközöket lehet találni a békéhez és a világ megértéséhez. A Rotary Alapítvány kuratóriuma kétszer egy évben különleges Rotary békeprogramokat határoz meg. Sok békeprogramot évente az elnöki konferenciákkal összekötve tartanak meg.